NHO Service

Bli med på reisen

Lite som skjer

29.11.16 | Annet | Ingen kommentarer.

Denne bloggen har lite aktivitet.

Manifest manipulerer

01.03.16 | Barnevern, Hjemmetjenester, Konkurranseutsetting, Sykehjem | Ingen kommentarer.

-Venstresidens tenketanken Manifest fikk nylig hele medie-Norge til å tro at blåblå velgere vil ha høyere skatt. Problemet er at undersøkelsen er grovt manipulerende, skriver Gunnar Stavrum i et blogginnlegg. http://stavrum.blogg.no/1456729043_venstrevridd_skattepr.html

Bare smak på det ledende spørsmålet: «Er du villig til å betale mer i skatt enn i dag om du visste at pengene øremerkes forbedringer innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern?», skriver Stavrum.

Nå fortsetter Manifest å lage tvilsomme undersøkelser. Et eksempel er et oppslag i dagens utgave av Vårt Land som påstår at «et flertall av de som har tatt stilling» ønsker å forby fortjeneste på sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern.

Folk ville trolig svart annerledes om spørsmålet hadde vært stilt slik:

«Byrådet i Oslo vil av prinsipp nekte private å drifte sykehjem på oppdrag for kommunen. Sykehusetaten har regnet ut omlegging fra offentlig til privat drift vil koste 49,5 millioner kroner.  Støtter du dette?

Om dagens private drift ved for eksempel Madserud sykehjem sier byråd for helse, eldre og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen til Vårt Land:

– De har gjort mye bra, og det er vår jobb å videreføre det.

Hvorfor man skal betale dyrt for bytte ut noe som er bra er meget vanskelig å forstå.

Konsernsjefen i Norlandia Care, Hilde Bitt Melbye sier det slik.
-Vi forstår ikke hvorfor byrådet ikke lytter til de ansatte og pårørendes ønske om å la selskapet fortsette driften av Madserud sykehjem.

 

Å finne løsninger

06.01.16 | Annet | 1 kommentar.

NHO la hele sin markedsmakt bak for å få på plass en forsikringsløsning for asylmottak. Uten dette ville det være umulig for Norge å takle den formidable utfordringen vi står overfor.

Den akutte situasjon med stor tilstrømming av asylsøkere til Norge høsten 2015 førte til et omfattende og umiddelbart behov for mottaksplasser. Mange virksomheter som ønsker å innlosjere asylanter fikk oppleve at norske forsikringsselskap sa opp eller nektet å fornye, forsikringsavtalen fordi selskapene anser innlosjering av asylanter som en betydelig økt brannrisiko.
En løsning er nå kommet på plass. NHO Forsikring har fremforhandlet en avtale for de av NHOs medlemsbedrifter som er involvert i drift av asylmottak. NHO Forsikring driftes av Norwegian Broker.
Løsningen innebærer at medlemsbedriftene kan få forsikret bygninger som benyttes til asylmottak til ordinære vilkår. Forsikringsløsningen tilbys gjennom et utenlandsk forsikringsselskap, og har en noe høyere egenandel og premie enn ordinær bygningsforsikring. Det forutsettes også at lov- og forskriftspålagte krav, samt sikkerhetsforskrifter, følges av virksomheten.

Les mer om ordningen her:

Denne saken er et godt eksempel på hvor stort behovet er for å raskt finne nye løsninger og håndtere en meget uforutsigbar flykningssituasjon. Kalkylene for hvor mange asylsøkere som kommer i 2016 varierer nå mellom ti og hundre tusen mennesker. Myndighetenes etterspørsel etter fleksibilitet og kvalitet hentet fra private sektor er viktig for at Norge skal klare utfordringen. Erfaringen så langt er at mottaksapparatet bygges opp for sakte når tilstrømmingen øker sterkt og at det reduseres for sakte når strømmen brått avtar. Dette gir trolig en betydelig sløsing med ressurser.

For NHO Service vil en hovedsak være at integrering starter så raskt som mulig i mottak. 60 prosent av asylsøkerne har i snitt fått opphold. Dette blir en jakt på løsninger, viste seminaret «Flyktningstrømmen – utfordringer og muligheter» som NHO Service arrangerte like før jul. Interessen var stor. Seminaret ble mer enn fulltegnet på rekordtid. Det skyldes at samtlige bransjer i NHO Service er engasjerte. Mange av dem vil bidra med positive nyheter i tiden som kommer.

Lysark og annet fra seminaret finner du her